Τελευταία Νέα
Εθνικά

Γιατί οι φυσικοθεραπευτές δεν είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά;

Κοινοποίηση
Σας άρεσε το άρθρο? Κοινοποιήστε το!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό κινδυνεύει
3,5 περισσότερο να
νοσήσει από την COVID-
19, σύμφωνα με έρευνα
που δημοσιεύθηκε στο
Lancet, με τους
φυσικοθεραπευτές να
είναι οι μόνοι από
αυτούς που δεν
δικαιούνται το επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας.

Απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών δικαιώνει
πλήρως την αξίωση
των
φυσικοθεραπευτών του
νοσοκομείου «ΚΑΤ»
περί της καταβολής
του επιδόματος
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας.

Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών:
Γιατί η Πολιτεία αγνοεί
επιδεικτικά τα
επιστημονικά δεδομένα
και τις δικαστικές
αποφάσεις;

Άμεση ένταξη των
φυσικοθεραπευτών
των Δημόσιων δομών
υγείας στα ΒΑΕ και
στους δικαιούχους
επιδόματος
ανθυγιεινής εργασίας.

Με επείγουσα επιστολή
του προς τους
αρμόδιους Υπουργούς
και κοινοποίηση στον
Πρωθυπουργό, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών –
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ απαιτεί
την άμεση ένταξη
όλων των
Φυσικοθεραπευτών
των Δημόσιων δομών
Υγείας και Πρόνοιας,
στο καθεστώς των
βαρέων και
ανθυγιεινών
επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.)
και στους δικαιούχους
της χορήγησης του
επιδόματος
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας.

Στη σχετική επιστολή,
ο Π.Σ.Φ. επισημαίνει
πως, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας από τον
κορωνοϊό, σύσσωμη η
ελληνική κοινωνία
συνειδητοποίησε τον
βαθμό και την έκταση
του επικίνδυνου και
ανθυγιεινού χαρακτήρα
της εργασίας του
υγειονομικού
προσωπικού στις
δημόσιες δομές
παροχής υπηρεσιών
υγείας, στο οποίο, πλην
των ιατρών και των
νοσηλευτών,
συγκαταλέγονται και οι
φυσικοθεραπευτές, οι
οποίοι ομοίως
παρέχουν τις
υπηρεσίες τους κάτω
από εξαιρετικά
αντίξοες, επικίνδυνες
και ανθυγιεινές
συνθήκες.

Όπως σημειώνεται
στην επιστολή, οι
φυσικοθεραπευτές,
κατά την παροχή των
υπηρεσιών τους,
αναγκαστικώς
εισέρχονται σε
θαλάμους νοσηλείας,
ΜΕΘ και ΜΑΦ, όπως
ακριβώς και οι άλλοι
επαγγελματίες υγείας
(ιατροί, νοσηλευτές,
παρασκευαστές κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άμεση
και στενή επαφή για
παρατεταμένο χρόνο με
τους νοσηλευόμενους
ασθενείς.

Είναι σαφές ότι
υπάρχει ευθεία έκθεσή
των
φυσικοθεραπευτών
στις πάσης φύσεως
σωματικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.
χ. σταγονίδια αναπνοής-
βήχα, σίελος, βλέννες,
ίδρωτας, ούρα, αίμα)
και συμπερασματικά,
στον κίνδυνο μόλυνσης
από μεταδοτικά
νοσήματα.

Όλα αυτά πλέον
έρχονται να
επιβεβαιωθούν για
ακόμα μια φορά και με
δεδομένα, καθώς την
περασμένη εβδομάδα
δημοσιεύθηκε έρευνα
στο Lancet, μια από τις
πιο αναγνωρισμένες
ιατρικές επιθεωρήσεις
παγκοσμίως, που
κατέδειξε ότι το
ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό κινδύνευε
τον Απρίλιο σχεδόν 3,5
φορές περισσότερο
από τον υπόλοιπο
πληθυσμό να
προσβληθεί από
κορωνοϊό, σύμφωνα με
στοιχεία που
συλλέχθηκαν από τις
23 Μαρτίου έως τις 24
Απριλίου σε Βρετανία
και ΗΠΑ.

Παράλληλα, θα πρέπει
να αναφερθεί ότι πέραν
των κινδύνων που
έχουν προκύψει από
την COVID-19, κατά την
εν γένει παροχή
φυσικοθεραπείας σε
κλινήρεις ασθενείς με
μόνιμη ή παροδική
κινητική αναπηρία, οι
φυσικοθεραπευτές
αναγκαστικώς
καταπονούν το σώμα
τους για την άρση
μελών των ασθενών,
για την έγερση τους
από την κλίνη, για τις
ασκήσεις ισορροπίας κ.
λπ., γεγονότα που
οδηγούν σε επώδυνες
παθήσεις του
μυοσκελετικού
συστήματος.

Όπως καταγγέλλει ο Π.
Φ.Σ. όμως, η Πολιτεία,
εκτός από τα
επιστημονικά
δεδομένα, επιλέγει να
αγνοεί και τις
αποφάσεις της
Δικαιοσύνης, καθώς,
σύμφωνα με πρόσφατη
απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020),
δικαιώνεται πλήρως η
αξίωση των
φυσικοθεραπευτών του
νοσοκομείου «ΚΑΤ»
περί της καταβολής
του επιδόματος
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας,
ενόψει των συνθηκών
απασχόλησής τους.

Για όλους τους
παραπάνω λόγους, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
καλεί τους
συναρμόδιους
Υπουργούς να
αναλάβουν ΑΜΕΣΑ
σχετική πρωτοβουλία:

Για τη χορήγηση του
επιδόματος
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας
στους
φυσικοθεραπευτές των
Δημόσιων δομών
Υγείας και Πρόνοιας.
Για την ένταξη των
φυσικοθεραπευτών
των Δημόσιων δομών
Υγείας και Πρόνοιας
στο καθεστώς των
βαρέων και
ανθυγιεινών
επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.).
https://psf.org.gr/psf-
news-6563.htm


Σας άρεσε το άρθρο? Κοινοποιήστε το!

Επόμενο